Đăng ký

Giải câu 6 Trang 34 - Sách giáo khoa Vật lí 6

     Hướng dẫn:

     Dùng lực kế đo trọng lượng của quả cân 100g, sau đó đặt tỉ lệ ta sẽ tìm được các số cần điền.

     Giải:

     a) Một quả cân có khối lượng 100g thì có trọng lượng 1N.

     b) Một quả cân có khối lượng 200g thì có trọng lượng 2N.

     c) Một quả cân có khối lượng 1kg thì có trọng lượng 10N.