Đăng ký

Giải bài 10.9 Trang 36 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng lực kế và bình chia độ.