Đăng ký

Giải bài 10.6 Trang 35 - Sách bài tập Vật lí 6

     Lực kế dùng trong trường học có thang chia độ theo đơn vi niutơn và dùng để đo trọng lượng của vật; lực kế lò xo dùng để mua hàng vẫn có thể chia theo đơn vị kilôgam để đo khối lượng của vật vì tại một nơi trên Trái Đất trọng lượng của vật tỉ lệ với khối lượng của vật đó theo hệ thức P=10m. Do đó, mỗi độ chia trên thang chia độ của lực kế mua hàng chỉ ghi 1kg thay vì ghi 1N.