Đăng ký

Giải bài 10.15 Trang 37 - Sách bài tập Vật lí 6

a) Đường biểu diễn phụ thuộc của độ dài thêm ra của lò xo vào trọng lượng của các quả cân treo vào lò xo.

b) Dựa vào đường biểu diễn ta xác định được trọng lượng của quả cân tương ứng với độ dài 22,5cm của lò xo là 3,5N.

Suy ra khối lượng của quả cân treo vào lò xo khi đó là:

             \(m=\dfrac{P}{10}=\dfrac{3,5}{10}=0,35kg=350(g).\)