Đăng ký

Giải câu 1 Trang 55 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất là sóng cơ học, chỉ khác nhau về tần số dao động.

shoppe