Đăng ký

Giải câu 3 Trang 37 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Công thức chỉ mối liên hệ giữa khối lượng riêng D, thể tích V, khối lượng m là:

m = D x V