Đăng ký

Giải bài 11.7 Trang 38 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Khối lượng riêng của nhôm là:  \(2700kg/m^3.\)