Đăng ký

Giải bài 11.6 Trang 38 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Bước 1: Gói cát khô bằng băng dính (hoặc pôliêtilen) không thấm nước, tiến hành đo thể tích (V) của cát khô bằng bình chia độ hoặc bình tràn

Bước 2: Dùng cân đo khối lượng (m) của cát khô.

Bước 3: Sử dụng công thức  \(D=\dfrac{m}{V}\) để tính khối lượng riêng của cát khô.