Đăng ký

Giải bài 11.13 Trang 39 - Sách bài tập Vật lí 6

     Giá trị của D tính theo cách của đề bài không chính xác, vì giữa các hạt ngô còn có khoảng cách, nên thể tích của ca đong không bằng thể tích của ngô.