Đăng ký

Giải bài 1-2.5 Trang 6- Sách bài tập Vật lí 6

- Những loại thước đo độ dài là: Thước thẳng, thước mét, thước kẻ, thước dây, thước cuộn, thước kẹp, thước gấp, thước vạn năng...

- Người ta sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy để có thể chọn được thước đo cho phù hợp với từng độ dài cần đo.