Đăng ký

Giải câu 1 Trang 6 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Đổi đơn vị đo độ dài:

1m=10dm;            1m=100cm;

1cm=10mm;          1km=1000m.