Đăng ký

Giải câu 6 Trang 7 - Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Em nên dùng thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm để đo chiều rộng cuốn sách Vật lí 6.

b) Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm để đo chiều dài của cuốn sách Vật lí 6.

c) Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm để đo độ dài của bàn học.