Đăng ký

Giải câu 4 Trang 7 - Sách giáo khoa Vật lí 6

- Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn).

- Học sinh dùng thước kẻ.

- Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).