Đăng ký

Giải bài 1-2.1 Trang 5 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

     100cm=10dm

Giải:

     Chọn câu B. 10dm và 0,5cm.