Đăng ký

Giải bài 1-2.4 Trang 5 - Sách bài tập Vật lí 6

Cần chọn như sau:

- Độ dài sân trường tương đối lớn nên phải chọn thước có GHĐ lớn nhất để chỉ có ít lần đo nhất và kết quả đo có độ chính xác cao nhất. Do đó chọn 1 - B.

- Chu vi miệng cốc tròn nên dùng thước mềm, dễ uốn cong để đo thì sẽ cho kết quả chính xác nhất. Do đó chọn 2 - C.

- Bề dày cuốn sách Vật lí 6 rất nhỏ, nên chọn thước có GHĐ và ĐCNN nhỏ để đo chính xác hơn. Do đo chon 3 - A.