Đăng ký

Giải câu 2 Trang 6 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Hướng dẫn:

        Từ mép bàn em ước lượng độ dài 1m rồi đánh dấu vị trí ước lượng.

        Dùng thước đo đồ dài từ mép bàn đến vị trí em vừa đánh dấu.