Đăng ký

Giải bài 1-2.2 Trang 5 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn câu B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.