Đăng ký

Giải bài 90 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Gạch dưới số mà em chọn:

a) Nếu a ⋮ 3 và b ⋮ 3 thì tổng a + b chia hết cho 6 ; 9 ; 3

b) Nếu a ⋮ 2 và b ⋮ 4 thì tổng a + b chia hết cho 4 ; 2 ; 6

c) Nếu a ⋮ 6 và b ⋮ 9 thì tổng a + b chia hết cho 6 ; 3 ; 9

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Tổng chia hết cho 3 (gạch dưới số 3).

b) Tổng chia hết cho 2 (gạch dưới số 2).

c) Tổng chia hết cho 3 (gạch dưới số 3).