Đăng ký

Giải bài 87 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. Tìm x để:

a) A chia hết cho 2 ;    b) A không chia hết cho 2

Hướng dẫn giải

Giải:

Ta có \(12 \vdots 2; 14 \vdots 2; 16 \vdots 2.\) Do đó:

a) Nếu \(x \vdots 2\) thì \(A \vdots 2\). Vậy x là số chẵn thì A chia hết cho 2;

b) Nếu x :/. 2 thì A :/. 2. Vậy x là số lẻ thì A không chia hết cho 2.