Đăng ký

Giải bài 85 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7:

a) 35 + 49 + 210;     b) 42 + 50 + 140;     c) 560 + 18 + 3

Hướng dẫn giải

Giải:

a) 35 ⋮ 7 , 49 ⋮ 7 và 210 ⋮ 7

=> (35 + 49 + 210) ⋮ 7

b) 42 ⋮7 , 140 ⋮ 7 và 50 :/. 7

=> (42 + 50 + 140) :/. 7

c) 560 + 18 + 3 = 560 + 21

560 ⋮ 7 và 21 ⋮ 7 => (560 + 18 +3) ⋮ 7

shoppe