Đăng ký

Giải bài 84 trang 35 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:

a) 54 - 36 ;         b) 60 - 14

Hướng dẫn giải

Giải:

a) 54 ⋮ 6 và 36 ⋮ 6 => (54 - 36) ⋮ 6 (tính chất 1)

b) 60 ⋮ 6 và 14 :/. 6 => (60 - 14) :/. 6 (tính chất 2)