Đăng ký

Giải bài 35 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái:

a) Tăng 5 triệu đồng?

b) Giảm 2 triệu đồng?

Hướng dẫn giải

Giải:

a) x = 5;

b) x = -2 (vì giảm 2 triệu đồng tức là tăng -2 triệu đồng).