Đăng ký

Giải bài 31 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 Tính:

a) (-30) + (-5) b) (-7 ) + (-13) c) (-15) + (-235)
Hướng dẫn giải

Giải:

a) \((-30)+(-5)=-35;\)                  b) \((-7)+(-13)=-20;\)

c) \((-15)+(-235)=-250.\)