Đăng ký

Giải bài 18 trang 135 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị:  \(m^2\)) bằng số đo thể tích (đơn vị :\(m^3\)). Tính bán kính hình cầu , diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.

Hướng dẫn giải

   Gọi bán kính hình cầu là R (m).

   Theo đề bài ta có: \(\dfrac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^2 \Rightarrow R = 3\)

   Diện tích mặt cầu là: \(S = 4 \pi R^2 = 36\pi (m^2)\)

   Thể tích hình cầu là: \(V = \dfrac{4}{3}\pi R^3 (m^3)\)

shoppe