Đăng ký

Giải bài 18 trang 117 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Hình ABCD (h.95) khi quay quanh BC thì tạo ra:

   (A) Một hình trụ

   (B) Một hình nón

   (C) Một hình nón cụt

   (D) Hai hình nón

   (E) Hai hình trụ

   Hãy chọn câu trả lời đúng.

    Giải bài 18 trang 117 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hướng dẫn giải

   Chọn D.

  Hai hình nón chung nhau một đỉnh là giao điểm của AD và BC.

shoppe