Đăng ký

Giải bài 17 trang 117 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Khi quay tam giác vuông để tạo ra một hình nón như hình thì góc CAO gọi là nửa góc ở đỉnh của hình nón. Biết nửa góc ở đỉnh của một hình nón là \(30^o\), độ dài đường sinh là a. Tính số đo cung của hình quạt khi khai triển mặt xung quanh của hình nón.

Hướng dẫn giải

   Bán kính đáy của hình nón là \(R = \dfrac{a}{2} \) ( Vì tam giác vuông CAO có \(\widehat{A}= 30^0\)).

  Độ dài cung hình quạt khi khai triển mặt xung quanh của hình nón là:

   \(l_1 = 2 \pi .\dfrac{a}{2}= \pi a.\)

   Số đo cung của hình quạt là:

   \(n = \dfrac{180.\pi.a}{\pi a }= 180 \)

   Vậy số đo cung của hình quạt là \(180^0\)

shoppe