Đăng ký

Giải bài 26 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Hãy điền đủ vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài: cm):

Giải bài 26 trang 119 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hướng dẫn giải

   \(Dòng\ 1: 10 cm; 13 cm; 100\pi (cm^3)\\Dòng \ 2: 8 cm; 17 cm ; 320 \pi(cm^3)\\ Dòng \ 3 : 14 cm ; 24 cm; 392 \pi (cm^3)\\ Dòng \ 4 : 20 cm; 21 cm ; 2800 \pi (cm^3) \)