Đăng ký

Giải bài 15 trang 117 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Một hình nón được đặt vào bên trong một hình lập phương như hình vẽ (cạnh của hình lập phương bằng 1) . Hãy tính:

   a) Bán kính đáy của hình nón.

   b) Độ dài đường sinh.

 

 

Hướng dẫn giải

   a) Vì cạnh của hình lập phương bằng 1 nên bán kính của hình nón là:   \(R= \dfrac{1}{2}\)

    Chiều cao của hình nón là: h=1.

  b) Áp dụng định lý Pitago, ta được độ dài đường sinh hình nón là:

    \(l = \sqrt{1+ (\dfrac{1}{2})^2}= \dfrac{ \sqrt{5}}{2}\)

shoppe