Đăng ký

Giải bài 29 trang 120 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Cố xay gió của Đôn-ki-hô-tê (từ tác phẩm của Xéc-van-téc (Cervantès).

   Phần trên của cối xay gió có dạng một hình nón. Chiều cao của hình nón là 42cm và thể tích của nó là 17 600 \(cm^3\).

  Em hãy giúp chàng Đôn-ki-hô-tê tính bán kính đáy của hình nón (làm tròn kết quả đên chữ số thập phân thứ hai).

Hướng dẫn giải

   Ta có \(V = \dfrac{1}{3} \pi R^2 h \Rightarrow R = \sqrt{\dfrac{3V}{\pi h}}\)

  Do đó \(R \approx 20,01(cm)\)

  Vậy bán kính đáy hình tròn là 20,01 cm.

shoppe