Đăng ký

Giải bài 16 trang 117 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Cắt mặt cắt xung quanh của một hình nón theo một đường sinh và trải phẳng ra thành một hình quạt. Biết bán kính hình quạt tròn bằng độ dài đường sinh và độ dài cung bằng chu vi đáy. Tính số đo cung của hình quạt tròn.

Hướng dẫn giải

     Độ dài cung của hình quạt tròn là: \(l_1 = 2 \pi .2 = 4 \pi (cm)\)

   Số đo cung của hình quạt tròn là: \(n = \dfrac{180.4\pi}{\pi 6}= 120 \)

   Vậy số đo cung cug hình quạt tròn là \(120^0\)

shoppe