Đăng ký

Giải bài 27 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón. Các kích thước cho trên hình 100. Hãy tính:

   a) Thể tích của dụng cụ này.

   b) Diện tích mặt ngoài của dụng cụ (không tính nắp đậy).

Hướng dẫn giải

   

 

 

   Dụng cụ này gồm hai bộ phận:

   Bộ phận hình trụ có:

   Bán kính đáy R = 70cm và chiều cao h = 70cm.

   Bộ phận hình nón có:

   Bán kính đáy R = 70cm; chiều cao h = 90cm và có độ dài đường sinh \(l = \sqrt{70^2 + 90^2 }= 10\sqrt{130}(cm)\) 

  Thể tích của dụng cụ này là:

  \(V = \pi 70^2.70 + \dfrac{1}{3}\pi 70^2 .90 = 490000 \pi (cm^3)\)

  Hay \(V= 49 \pi (m^3)\)

  Diện tích mặt ngoài của dụng cụ này là:

  \(S= 2\pi .70.70+ \pi .70.10. \sqrt{130} \approx 55833(cm^3)\)

  Hay \(S \approx 5,58 (m^2)\)