Đăng ký

Bài 58 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ đoạn thẳng \(AB\) dài \(3.5 cm\) và nói cách vẽ.

Hướng dẫn giải

Cách 1: - Chỉ dùng thước kẻ:

    + Vẽ tia Ax bất kì

   + Đặt cạnh thước (phần có vạch đo kích thước) nằm trên tia Ax sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc A của tia.

   + Vạch số 3,5cm của thước sẽ cho ta điểm B. Đoạn thẳng AB là đoạn thẳng cần vẽ.

Cách 2: - Dùng thước kẻ và compa:

   + Vẽ đường thẳng a bất kì.

   + Trên đường thẳng a lấy một điểm A bất kì. Dùng compa quay một vòng tròn tâm A, bán kính 3,5cm.

   + Đường tròn sẽ cắt đường thẳng a tại 2 điểm. Hai điểm này sẽ là điểm B cần tìm (bạn chọn lấy điểm nào cũng được).

shoppe