Đăng ký

Bài 43 trang 23 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng:

Hướng dẫn giải

Khi cân thăng bằng thì khối lượng ở 2 bên cán cân phải bằng nhau.

Lưu ý: đổi về cùng đơn vị đo.

Lời giải chi tiết

Đổi \(1kg = 1000 g\)

Theo hình vẽ hai quả cân bên phải nặng: \(1000 + 500 = 1500\; (g)\)

Để cân thăng bằng thì tổng khối lượng của các vật trên đĩa cân bên trái phải bằng tổng khối lượng các vật trên đĩa cân bên phải, tức là:

Khối lượng quả bí + \(100g = 1500\;g.\)

Do đó khối lượng của quả bí là \(1500\;g - 100\;g = 1400\;g.\)

shoppe