Đăng ký

Bài 23 trang 80 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm x trên hình 44,

Hướng dẫn giải

Áp dụng: +) Tính chất trung điểm.

+) Định lí: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai.

Lời giải chi tiết

Ta có: IM = IN (gt), IK // MP // NQ (vì cùng vuông góc với PQ)

\( \Rightarrow \) K là trung điểm của PQ ( Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai).

\( \Rightarrow \) PK = KQ = 5dm (tính chất trung điểm)

Vậy x = 5dm.

shoppe