Đăng ký

Giải bài 20 trang 79 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Tính x trên hình 41.

Hướng dẫn giải

IK // BC (hai góc so le bằng nhau)    (1)

KA = KC = 8cm                                 (2)

 Từ (1) và (2) ta có : IK đi qua trung điểm một cạnh của \(\triangle\) và song song với cạnh thứ hai, vậy IK đi qua trung điểm của cạnh thứ 3.

Do vậy : IA = IB = 10cm.