Đăng ký

Bài 21 trang 79 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính khoảng cách AB giữa hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và CD = 3cm.

Hướng dẫn giải

Áp dụng: tính chất đường trung bình của tam giác.

Lời giải chi tiết

Vì C và D lần lượt là trung điểm của OA và OB (gt) 

\(\Rightarrow\)CD là đường trung bình của  ∆OAB (dấu hiệu nhận biết đường trung bình của tam giác)

\(\Rightarrow CD = \frac{1}{2} AB\) (tính chất đường trung bình của tam giác)

\(\Rightarrow AB = 2CD = 2.3 = 6cm\).

shoppe