Đăng ký

Giải bài 22 trang 80 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho hình 43. Chứng minh rằng AI = IM.

Hướng dẫn giải

ΔBDC có BE = ED và BM = MC nên EM là đường trung bình của tam giác BDC => EM // DC hay DI // EM

ΔAEM có AD = DE và DI // EM nên DI là đường trung bình của tam giác AEM => AI = IM

Đường trung bình của hình thang.