Đăng ký

Giải bài 23 trang 80 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm x trên hình 44.

Hướng dẫn giải

Xét tứ giác MNQP, ta có : MP \(\perp\) PQ , NQ \(\perp\) PQ

=> MP // NQ => MNQP là hình thang.

Ta có : IM =IN , IK // MP // NQ (cùng vuông góc với PQ)

Nên IK là đường trung bình của hình thang MNQP

=> KQ = KP = 5dm

shoppe