Đăng ký

Giải bài 21 trang 79 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính khoảng cách AB giữa hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và CD = 3cm.

Hướng dẫn giải

Xét \(\triangle\)OAB, ta có : CO = CA

                               DO = BD

Vậy, CD là đường trung bình của \(\triangle\)OAB.

Nên AB = 2.CD = 2.3 = 6cm.