Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 76 Toán 8 Tập 1

Đề bài

Vẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB. Qua D vẽ đường thẳng song song với BC, đường thẳng này cắt AC ở E. Bằng quan sát, hãy nêu dự đoán về vị trí của điểm E trên cạnh AC.

Hướng dẫn giải

Dự đoán: E là trung điểm cạnh AC

 

shoppe