Tổng nhiều số thập phân - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tổng nhiều số thập phân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 51 SGK Toán 5

Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. Cộng như cộng các số tự nhiên. Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 2 trang 52 (Tổng nhiều số thập phân) SGK Toán 5

Bài 3 trang 52 SGK Toán 5

Ghép thành các cặp mà tổng của các số đó là số tự nhiên. LỜI GIẢI CHI TIẾT a12,7 + 5,89 +1,3 = 12,7 + 1,3 + 5,89 = 14+ 5,89 = 19,89 b38,6 + 20,09 + 7,91 = 38,6 + 2,09 + 7,91 = 38,6 + 10 = 48,6 c 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = 5,75 + 4,25 + 7,8 + 1,2 = 10 + 9 = 19 d  7,34 + 0,45 +

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tổng nhiều số thập phân - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!