Tỉ số phần trăm - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tỉ số phần trăm được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 74 SGK Toán 5

Rút gọn các phân số đã cho về dạng phân số thập phân có mẫu số là 100. LỜI GIẢI CHI TIẾT  frac {60}{400} = frac {15}{100} = 15% ;  frac {60}{500} = frac {12}{100} = 12% ;  frac {96}{300} = frac {32}{100} = 32% .

Bài 2 trang 74 SGK Toán 5

Tìm phân số chỉ số sản phẩm đạt chuẩn so với tổng số sản phẩm của nhà máy sau đó đổi sang dạng tỉ số phần trăm. LỜI GIẢI CHI TIẾT Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm số phần trăm trong tổng số sản phẩm của nhà máy là:                      {{95} over {100}} = 95%                                          

Bài 3 trang 74 SGK Toán 5

Tìm phân số chỉ số cây ăn quả hoặc cây lấy gỗ so với tổng số cây trong vườn sau đó đổi sang dạng tỉ số phần trăm. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:                 frac{540}{1000} = frac{54}{100}= 54%   b Trong vườn có số cây ăn quả là:            

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tỉ số phần trăm - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!