Thể tích hình hộp chữ nhật - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Thể tích hình hộp chữ nhật được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 121 SGK Toán 5

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. LỜI GIẢI CHI TIẾT Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: a Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:         V = 5 x 4 x 9 = 180 cm3 b Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:         V = 1,5

Bài 2 trang 121 SGK Toán 5

Chia khối gỗ thành các hình hộp chữ nhật nhỏ rồi tính thể tích từng hình theo công thức  V = a x  b x c a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật, từ đó suy ra thể tích khối gỗ ban đầu. LỜI GIẢI CHI TIẾT Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật A và Bnhư hình dưới đây: Chiều rộng của hình hộp c

Bài 3 trang 121 SGK Toán 5

Cách 1: Thể tích hòn đá = tổng thể tích hòn đá và nước thể tích nước trong bể = thể tích hình hộp chữ nhật có các kích thước 10cm, 10cm, 7cm  thể tích hình hộp chữ nhật có các kích thước 10cm, 10cm, 5cm. Cách 2: Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật phần nước dâng lên có đáy của b

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Thể tích hình hộp chữ nhật - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!