Phép nhân - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phép nhân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 162 (Phép nhân) SGK Toán 5

b dfrac{4}{17}times  2  = dfrac{8}{17}; dfrac{4}{7} times dfrac{5}{12} = dfrac{20}{84} ;

Bài 2 trang 162 (Phép nhân) SGK Toán 5

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 100, ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số.  Muốn nhân một số thập phân với 0,1,; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số. LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 3 trang 162 SGK Toán 5

Áp dụng các tính chất của phép nhân như: Tính chất giao hoán: a × b =  b × a Tính chất kết hợp: a × b × c = a × b × c Nhân một tổng với một số: a + b × c = a × c + b × c. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 2,5 × 7,8 × 4 = 2,5 × 4 × 7,8 = 10 × 7,8 = 78  ; b 0,5 × 9,6 × 2 = 0,5 × 2 × 9,6 = 1 × 9,6 = 9,6

Bài 4 trang 162 SGK Toán 5

Quãng đường ô tô và xe máy đi được trong 1 giờ là:           48,5 + 33,5 = 82 km Theo đề bài, thời gian ô tô và xe máy đi để gặp nhau là 1 giờ 30 phút hay 1,5 giờ. Độ dài quãng đường AB là:           82 x 1,5 = 123 km                                    Đáp số: 123km.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phép nhân - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!