Phép chia - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phép chia được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 163 SGK Toán 5

Bài 2 trang 164 SGK Toán 5

Áp dụng công thức: frac{a}{b} :frac{c}{d} = frac{a}{b} times frac{d}{c}. LỜI GIẢI CHI TIẾT a frac{3}{10} : frac{2}{5} = frac{3}{10} times frac{5}{2} = frac{15}{20} = frac{3}{4} ; b  frac{4}{7} : frac{3}{11} = frac{4}{7} times frac{11}{3} = frac{44}{21}.

Bài 3 trang 164 SGK Toán 5

 Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1,; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc nhân số đó lần lượt với 10; 100; 1000; ... Muốn chia một số cho 0,25 ta chỉ việc nhân số đó với 4.   Muốn chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 25 : 0,1 = 25 : frac{1}{10} = 25 x 10 = 250. 25 x 10 =

Bài 4 trang 164 SGK Toán 5

Áp dụng công thức: a + b : c = a : c + b: c LỜI GIẢI CHI TIẾT a Cách 1:  frac{7}{11} : frac{3}{5} + frac{4}{11} : frac{3}{5} = frac{7}{11}  x frac{5}{3} + frac{4}{11}  x frac{5}{3} = frac{35}{33} + frac{20}{33} = frac{55}{33} =  frac{5}{3} Cách 2:  frac{7}{11

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phép chia - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!