Luyện tập trang 99 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 99 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 99 SGK Toán 5

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.                       C = r x 2 x 3,14 C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Chu vi của hình tròn là:          9 x 2 x 3,14 = 56,52 m b Chu vi của hình tròn là:         4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 dm c Đ

Bài 2 trang 99 SGK Toán 5

Từ công thức tính chu vi : C = d x 3,14 ta suy ra d = C : 3,14. Từ công thức tính chu vi : C = r x 2 x 3,14 ta suy ra r = C : 3,14 : 2. LỜI GIẢI CHI TIẾT a  Đường kính của hình tròn là:              15,7 : 3,14 = 5 m b Bán kính của hình tròn là:              18,84: 3,14 : 2 = 3 dm

Bài 3 trang 99 SGK Toán 5

Chu vi bánh xe = chu vi hình tròn đường kính 0,65m. Quãng đường người đi xe đạp đi được nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng hoặc được 100 vòng  bằng chu vi bánh xe  nhân với 10 hoặc nhân với 100. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Chu vi của bánh xe là:             0,65 x 3,14 = 2,041 m b Quãng đường đi đư

Bài 4 trang 99 SGK Toán 5

Chu vi của hình H là nửa chu vi hình tròn đường kính 6cm và đường kính của hình tròn đoạn thẳng tô màu ở hình vẽ trong bài giải. LỜI GIẢI CHI TIẾT Chu vi của hình tròn có đường kính 6cm là:             6 x 3,14 = 18,84 cm Nửa chu vi của hình tròn là:            18,84 : 2 = 9,42 cm Chu vi của hình H

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 99 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!