Luyện tập trang 72 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 72 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 72 SGK Toán 5

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên. LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 2 trang 72 (Luyện tập) SGK Toán 5

Tính giá trị ở vế phải.  x đóng vai trò thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. LỜI GIẢI CHI TIẾT a x;times  1,8 = 72     x = 72 : 1,8     x = 40 b x;times 0,34 = 1,19 times 1,02     x;times  0,34 = 1,2138     x = 1,2138 : 0,34     x

Bài 3 trang 72 (Luyện tập) SGK Toán 5

Tính cân nặng của 1 lít dầu = cân nặng của 5,2 lít dầu : 5,2. Số lít dầu = cân nặng của chúng : cân nặng của 1 lít dầu. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1l dầu hỏa nặng số kilôgam là:        3,952 : 5,2 = 0,76 kg Có số lít dầu là:       5,32 : 0,76 = 7 l                          Đáp số:7l dầu hỏa.

Bài 4 trang 72 SGK Toán 5

Thực hiện phép tính chia 218 : 3,7 lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương sau đó bằng cách dóng một đường thẳng từ dấu phẩy của số bị chia ban đầu, coi 218 = 218,0, ta tìm được số dư của phép chia đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT Dóng một đường thẳng từ chữ số 8 ở hàng đơn vị của số bị chia xuống n

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 72 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!