Luyện tập trang 70 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 70 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 70 SGK Toán 5

a 5 : 0,5 =10;  5 × 2 = 10. Vậy: 5 : 0,5 = 5 × 2.    52 : 0,5 = 104;  52 × 2 = 104. Vậy: 52 : 0,5 =  52 × 2. b 3 : 0,2 = 15; 3 × 5 = 15. Vậy: 3 : 0,2 = 3 × 5. 18 : 0,25 = 72;  18 × 4 = 72. Vậy: 18 : 0,25 = 18 × 4. 

Bài 2 trang 70 (Luyện tập) SGK Toán 5

x là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. LỜI GIẢI CHI TIẾT a x times 8,6 = 387 x = 387: 8,6 x = 45 b 9,5 times x = 399 x = 399 : 9,5 x = 42

Bài 3 trang 70 (Luyện tập) SGK Toán 5

Tính tổng số dầu của hai thùng = số dầu thùng to + số dầu thùng nhỏ. Số chai dầu = tổng số dầu của hai thùng : số lít dầu của 1 chai. LỜI GIẢI CHI TIẾT Hai thùng có tất cả số lít dầu là:        21 + 15 = 36 l Có tất cả số chai dầu là:        36 : 0,75 = 48 chai                            Đáp s

Bài 4 trang 70 SGK Toán 5

Tính diện tích hình vuông = cạnh x cạnh Hình chữ nhật có diện tích bằng hình vuông có cạnh 25m do đó tìm được diện tích hình chữ nhật. Chiều dài hình chữ nhật = diện tích : chiều rộng. Chu vi = chiều dài + chiều rộng x 2. LỜI GIẢI CHI TIẾT Diện tích hình vuông có cạnh 25 m là:              25

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 70 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!