Đăng ký

Bài 4 trang 70 SGK Toán 5

Đề bài

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Hướng dẫn giải

- Tính diện tích hình vuông = cạnh x cạnh

- Hình chữ nhật có diện tích bằng hình vuông có cạnh 25m do đó tìm được diện tích hình chữ nhật.

- Chiều dài hình chữ nhật = diện tích : chiều rộng.

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Lời giải chi tiết

Diện tích hình vuông có cạnh 25 m là:

             \(25 \times 25 = 625\) (\(m^2\) )

Theo đề bài hình chữ nhật có diện tích bằng hình vuông có cạnh 25m do đó hình chữ nhật  có diện tích là \(625 \;m^2\). 

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

              \(625 : 12,5 = 50\; (m)\)

Chu vi thửa ruộng đó là: 

              \((50 + 12,5) \times 2 = 125\; (m)\)

                                           Đáp số: \(125\;m\)

shoppe