Luyện tập trang 52 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 52 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 52 SGK Toán 5

Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. Cộng như cộng các số tự nhiên. Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 2 trang 52 (Luyện tập) SGK Toán 5

Ghép các số thành từng cặp mà tổng các số là số tự nhiên. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 4,68 + 6,03 + 3,97     = 4,68 + 6,03+3,97     = 4,68 + 10      = 14,68 b 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2     = 6,9+ 3,1 + 8,4+ 0,2     = 10 + 8,6     = 18,6 c 3,49 + 5,7 + 1,51     = 3,49 + 1,51 + 5,7     = 5+

Bài 3 trang 52 SGK Toán 5

Tính giá trị của từng vế rồi so sánh kết quả với nhau. LỜI GIẢI CHI TIẾT + 3,6 + 5,8 = 9,4 ; mà 9,4 > 8,9. Vậy 3,6 + 5,8 > 8,9; + 4,2 + 3,4 = 7,6; mà 7,56 < 7,6 . Vậy 7,56 < 4,2 + 3,4 ; + 5,7+ 8,8 = 14,5; mà 14,5 = 14,5. Vậy 5,7+ 8,8 = 14,5;  + 0,08 + 0,4 = 0,48; mà  0,5 > 0

Bài 4 trang 52 SGK Toán 5

Số vải dệt ngày thứ hai = số vải dệt ngày thứ nhất + 28,4m.  Số vải dệt ngày thứ ba = số vải dệt ngày thứ hai + 1,5m.  Số vải dệt trong ba ngày = số vải dệt ngày thứ nhất + số vải dệt ngày thứ hai + số vải dệt ngày thứ ba. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tóm tắt: GIẢI: Ngày thứ hai dệt được số mét vải là:       

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 52 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!